Çingit'teki Mezar Taşları

Atalarımız kim? Çingit'te yaşam, ekonomik durum, sosyal faaliyetler.
# note : you may change(600px) to whatever you want
Cevapla
yseferoglu
Site Admin
Mesajlar: 94
Kayıt: 10 Nis 2006 05:33
Konum: Ordu
İletişim:

Çingit'teki Mezar Taşları

Mesaj gönderen yseferoglu »

Resim
Çingit Köyü camii arkası 1. sıra 2. mezar (Hacı Hüseyin Ağa)
Huve'l-Baki El çekip bi'l-cümleden etti ebkaya rıhleti. Terk edip kibrüye mal-u mülk-ü devleti, kim gelip kabri ziyaret eyleyen ihvan okusunlar ruhum için kul huvallahi inneni merhum ve mağfur lehu'l-muhtaç ila rahmet-i rabbihi'l-Gafur el- Hacı Hüseyin Ağa'nın ruhu için El-Fatiha 1214 cemaziyelahir (Ekim 1799)

Resim

Resim
Rahmetli Av. Hüseyin Avni Ferah tarafından çevirisi yaptırılan ve Lütfü Gülhan'ın yazdırdığı köyümüzdeki anıt mezar taşının fotoğrafı.

Resim
Cami duvarındaki mezar taşı (Daha sonra yeri değişti)
Hazret-i Bar-i Bu mevlaya rahat yarın rüz-u cidar sülefa ede Ahmed Huduyi rabbi La yezal beni Eyleye cennet
bu mevtaya dua edin bir müddet Hasan Beşe Oğlu Mahmud Beşe Ruhuna Fatiha 1115 (1703)

Resim
Cami avlusundaki mezar taşı
Huve'l-Baki doymuyor gençliğin çünkü öldü Müslağrek ede onu Rabbü'l -Alemin Şeytan-zade Solakoğlu merhum
Osman Ağa ruhuna el-Fatiha sene Cemaziyel evvel 1217 (1802)

Resim
Cami arkası 1. sıra 1. mezar
Ah mine'l-mevt Düşdü ferfera düş ah yine hakeye Ravha-i lutf ve kerem nahl-i bülend hemen Azim firdevs olup çekdi cihandan
kadem mert idi Has idi güya ona cevd bi-vech-i etem Tababdır ve hatta muhbit gufran edip Kabrini bağ-ı naim eyleye
Mevla-yı naim sen dahi ey Cüdi yaz harn eyle fasihini, Ah Mehmed Ağa uçtu cenana bu dem 1285 (1868)

Resim
Cami arkası 1. sıra 2. mezar
Huve'l-Baki El çekip bi'l-cümleden etti ebkaya rıhleti Terk edip kibrüye mal-u mülk-ü devleti Kim gelip kabri ziyaret eyleyen
ihvan okusunlar ruhum için Kul huvallahi İnneni merhum ve mağfur lehu'l-muhtaç İla rahmet-i rabbihi'l-Gafur el-Hac
Hüseyin Ağa'nın ruhu için el-Fatiha 1284 cemaziyelahir (Ekim 1799)

Resim
Cami arkası 1. sıra 3. mezar
Huve'l-Baki firarına açılıp bab-ı cennet refik olsun ona ashap-ı cennet Genç Ağa'nın kerimesi merhume
Zenceli kadın ruhuna Fatiha 1204 (1789)

Resim
Cami arkası 2. sıra 1. mezar
Huve'l-Baki bu bağ-ı gülşende bir gonca iken Bad-ı ecel beni eyledi hazan bir gül-i zibade nazenin iken hubunu eyledi hak ile
yeksan el-hac Hüseyin Ağa'nın ehli merhume ve mağfure Hadice Hanım ruhu için el-Fatiha 1254 (1838)

Resim
Cami arkası 2. sıra 2. mezar
Huve'l-Baki bu bağ-ı gülşendebir gonca iken Bad-ı ecel beni eyledi hazan bir gül-i zibade nazenin iken hubunu eyledi hak ile
yeksan merhume Züleyha Hatun ruhuna el-Fatiha 1185 (1771)

Resim
Cami arkası 2. sıra 3. mezar
Beni kıl mağfiret ey ey rabb-i yezdan bihakk-ı arş-ı azam nur-u Kur'an gelip kabrim ziyaret eden ihvan ede ruhuma bir
Fatiha ihsan Burum oğlu Yakup Ağa ruhuna Fatiha 1194 (1780)

Resim
Cami arkası 2. sıra 4. mezar
Huve'l-Baki merhum ve mağfur Hacı Osman ibn el-Hacı Ali ruhuna Fatiha 1197 (1783)

Resim
Cami arkası 2. sıra 5. mezar
Beni kıl mağfiret ey rabb-i yezdan Bihakk-ı arş-ı azam nur-u Kur'an gelip kabrim ziyarey eden ihvan ede ruhuma bir
fatiha merhume Mekkiye Hatun 1189 (1775)

Resim
Cami yanı 1. mezar
Huve'l-Baki Emr-i Hakla tamam oldu vadesi kaldı hasret pederi her validesi
Sıçan-zade Genç Ağa'nın oğlu Hüseyin Ağa Ruhuna el-Fatiha 1217 (1802)

Resim
Cami yanı 2. mezar
Huve'l-Baki gel kerem eyle beni şad eyle zikr-i hayr ile yad eyle kabrimi nur ile münevver eyle beni bir fatiha ile yad
eyle merhume Züleyha bint Molla Ali ruhuna Fatiha 1222 (1807)

Resim
Cami güneyi 1. mezar
Huve'l-Baki emr-i hakla emraz geldi benim nazik tenime bulmadı sıhhat vücudum sebeb oldu mevtime akıbet erdi
ecel rıhlet göründü okuyup bir Fatiha ihsan etsinler (Çocuk mezarı isim kırılmış)

Resim
Cami güneyi 2. mezar
Huve'l-Baki Hemşin eşrafından merhum Ferah-zade Mehmet Ağa'nın haremi olup seksen beş yaşında vefat eden el-mağfure el-merhume el-muhtacc ila rahmet-i rabbiha'l-Gafur Fatma Hanım'ın ruhuna riza lillah-i teala el-Fatiha 1316 (1898)

Resim
Yolun sağında üstte 1. mezar
Huve'l-Baki merhum ve mağfur Murad oğlu Süleyman Mehmet Alemdar Ağa'nın ruhu için el-Fatiha 1310 (1892)

Resim
Yolun sağında üsste 2. mezar
Huve'l-Baki fenadan bekaya eyledi ede hak kabrini ravza-i cennet merhum ve mağfur
Ferah-zade Ali Ağa ibn. Memiş Ağa ruhuna el-Fatiha

Resim
Yolun sağında üstte 3. mezar
Ah mine'l-mevt Ferah-zade kerimesi merhume Sultan Hanım bin Abdülmecid Efendi ruhuna el-Fatiha 1320 (1902)

Resim
Yolun sağında üstte 4. mezar
Ah mine'l Cihanoğlu Hacı Al Efendi kerimesi Hatice Hanım'ın ruhuna el-Fatiha 1321 (1905)

Resim
Yolun sağında üsste 5. mezar
Huve'l-Baki beni kıl mağfiret ey rabb-i yezdan bi-hakk-ı arş-ı azam nur-u Kur'an gelip kabrim ziyaret eden ihvan edeler ruhuma bir fatiha ihsan Ferah-zade Hacı Kadir Ağa'nın ruhu için el-Fatiha 1325 (1907)

Resim
Yolun solu cami altı 1. mezar
Ziyaret eden murad bana duadır bugün bana ise yarın sanadır Merhum N uman ruhuna Fatiha 1158 (1745)

Resim
Yolun solu cami altı 2. mezar
Hemşin kazasında 93 cemaatin yoldaşı merhum el-Hac İbrahim b Mahmud Ağa ruhuna Fatiha ve kabrinin hak teala geçmişlere rahmet eyleye 1162 (1748)

Resim
Yolun solu cami altı 3. mezar
Bir nazenindim girdim bu mezar-ı hake yeksan eyledim nazikten merhume Altın Kadın ruhuna fatiha 1168 (1754)

Resim
Yolun solu cami altı 4. mezar
Merhume valide Havva Kadın ruhuna Fatiha 1158 (1745)

Resim
Yolun solu cami altı 5. mezar
Merhume ve mağfure el-Hac İbrahim kızı el-Hac Hüseyin hatunu Fatma Hatun ruhuna el-Fatiha 1159 (1746)

Kaynak: Veysel ATACAN
Çeviri: Serdar BEKAR
Fotoğraf: Yılmaz SEFEROĞLU

Abdullah Eren
Mesajlar: 1
Kayıt: 21 Mar 2009 23:17

Re: Çingit'teki Mezar Taşları

Mesaj gönderen Abdullah Eren »

elbetdeki ruhlarına el fatiha bu mezar taşları, ,kişileri, ve yazıları... bu zamanda ne kadar degerli oldugunu yılmaz kardeşim sayesınde bilgi sahibi olduk.ben de yıllarca bu mezar taşlarının korunması gerektıgını ve eskılerın bıze bıraktıgı emanetlerı korumamız duşuncesi ile calışmalar yaptım. bu duşunceye lütfen sag duyu gosterelim .ayrıca bununla baglantılı olan duvar taşlarınında aynı şekilde keşke koruya bılseydiler .acılen duvar taşlarının yenılenmesı gerekmektedır ,özellikle yol kenarları!!!!!!!!apdullah eren

Cevapla